El passat dia 24 d´octubre es va iniciar la campanya de vacunació contra la grip per la campanya 2016-2017 al Centre Mèdic Pòsit Salut.

Persones a qui es recomana la vacunació sistemàtica contra la grip:

 ·         Persones de 60 anys d’edat o més;

  • Persones internades en institucions tancades: residències geriàtriques, centres de malalties cròniques i malalties mentals, etc.;
  • Adults i infants amb malalties pulmonars o cardiovasculars cròniques, incloent-hi l’asma;
  • Adults i infants que han estat sotmesos a vigilància mèdica o hospitalització durant l’any anterior a causa de malalties cròniques metabòliques (incloent-hi la diabetis mellitus), malalties renals o hepàtiques cròniques, hemoglobinopaties i anèmies, asplènia, malalties neuromusculars greus o immunosupressió (incloent-hi les causades per medicació o pel virus de la immunodeficiència humana);
  • Persones amb obesitat mòrbida;
  • Infants i adolescents (dels sis mesos als divuit anys) tractats durant un llarg temps amb àcid acetilsalicílic i que, per tant, poden desenvolupar la síndrome de Reye (dany cerebral agut i problemes hepàtics de causa desconeguda) després de la grip, i
  • Dones embarassades.

També s’adreça a les persones o grups que poden transmetre la grip a persones en situació d’alt risc, com ara:

  • Professionals de la salut, tant de l’atenció primària com de l’hospitalària;
  • Treballadors d’institucions com residències geriàtriques o centres de malalts crònics, que tinguin contacte amb malalts o residents;
  • Professionals d’assistència domiciliària a persones d’alt risc (infermeria, voluntariat, etc.), i
  • Persones que conviuen amb persones d’alt risc (incloent-hi els infants).

MIRA EL VIDEO:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/grip/vacunacio/#bloc1